– Phân tích thiết kế hệ thống, tư vấn thiết kế, kiểm tra thiết kế.

– Dịch vụ thiết kế phần cứng.

– Dịch vụ viết phần mềm.

– Hỗ trợ sản xuất thực nghiệm.

– Gia công PCB, gia công cơ khí.

– Nhận sản xuất và cung cấp phần cứng số lượng lớn.

– Hỗ trợ các linh kiện đã dừng sản xuất, linh kiện hiếm.