Linhkienaiot.com là đối tác với nhiều tập đoàn lớn có nhiều kinh nghiệm, uy tín đứng đầu trong nghành công nghệ điện tử như: Avnet, Intel, NXP, Xilinx, Future, WPT, WT,v.v…và các nhà cung cấp linh kiện như: Digikey, Mouser, Arrow, Alibaba, Aliexpress,v.v…