Điện Trở 200R 0.1% 0603 (5c)

Chính hãng từ Digikey, Mouser

Liên hệ để đặt hàng