Trở 3.24K ohm 0.1%

Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ