Điện Trở 180R 0.1% 0805 (5c)

Chính hãng từ Digikey, Mouser

Liên hệ để đặt hàng